onsdag 17 mars 2010

Jüdishes Museum Berlin

En fantastisk byggnad, Jüdishes Museum i Kreuzberg. Och ett mäktigt museum - det var för mycket att ta in på bara ett besök. Den delen av muséet som tillägnades andra världskrigets offer var vackert och kändes väldigt personligt. Foton, brev och olika ägodelar i montrar stod i kontrast till tomma, mörka och kalla utrymmen som enligt arkitekten står fritt för besökaren att tolka. Läs mer om muséet här http://www.jmberlin.de.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar